Jdi na obsah Jdi na menu
 


NAŠE PÁSMA

Trdlice

Zahradnické

Kočíčí

O koních

Komáři se ženily

 

NOVÉ PÍSNIČKY:

14.4.2014

Když sme šli, na hody, bylo nás jedenáct,
Když sme šli, z hodů dom chyboval jeden z nás.
Zastavme sa chlapci v javorovej seči,
nechť sa spočítáme, sme-li tady všeci.
Není tu jedného šohajka švarného
on leží pod stromem šavla vedle něho

Hody milé hody, nadělaly škody,
sebrali šohajka, hodili do vody.
Hody, milé hody, už jsem dohodoval,
už jsem čtyry noce doma nenocoval.
Doma nenocoval, koně nepucoval,
hody, milé hody, už jsem dohodoval

24.3.2014

     Koně moje, koně vrané,
zajali vás Gajarané,
zajali vás, chytili vás,
dojde má milá, vyplatí vás.
     A já bych vás vyplatila,
kdybych sa já nehambila,
že sú ludé všelijací,
nadělali by z teho řeči.
     Dávala jim tri tolare,
jeden velký a dva malé,
tady máte tri tolary,
vraťte koníčky šohajkovi.

17.3.2014

     Malovali, nocovali,
ja, //:dva malíři u nás://
Dala sem si vymalovat,
ja, //:pěkný nový obraz://
     Malovali, nocovali,
ja, //:na tej našej peci://
Dala sem si vymalovat,
ja, //:moje černé oči://


     //: Na tem našem nátoni,://
zatočil sa švarný šohaj
na vraném koni.
     //:Zatočil sa sem aj tam,://
a jak já sa od svej milej
jak sa vymotám.
     //:Vymotaj sa jak ty chceš://
sluboval´s mě věrnú lásku
a včil mňa nechceš.
     //:Sluboval´s mně na duši://
že sa naša věrná láska,
nikdy nezruší.
     //:Už sa láska zrušila://
už ti iná galánečka
šátek vyšila.

10.3.2014

     Šohajíčku, čí si
velice pěkný si,
//: a já bych Ťa chcela,
velice pěkný si ://
     Šohaj ledačina
s modrýma očima
//: a já bych pro něho
Dunaj preskočila ://
     Né Dunaj, né Dunaj
ale širé more
//: pro tebja, šohajku
potěšení moje ://

 

ZPĚVNÍČEK

verbuňk

A V TEM MĚSTĚ HODONÍNĚ

kasárňa malovaná

a v nich byla má hlavěnka

velice šturmovaná

ona byla šturmovaná

od samého generála

už to jináč nemůže být

já vojákem mosím být.

 

Dyž mňa na radní dům vedli

moje vlasy střihali

tenkrát pro mňa rodičové

přežalostně plakali

proč plačete, naříkáte

šak vy mně nepomožete

už to jináč nemože byt

já vojákem mosím byt.


verbuňk

HROMY BIJÚ A DÉŠŤ PRŠÍ, LEJE SA

zem sa puká, zbúrené sú nebesa.

Otvor milá, nech nestójím pod oknem,

lebo tady až do nitky premoknem.

 

Kde si zmokel švarný šohaj, tam sa suš,

mé srdénko zarmúcené netrap už.

Lebo moje pěkné líčka červené,

sú od tebja falešníku ztrápené.


verbuňk

//: OD PREŠPURKA K DUNAJU,

k Dunaju ://

chlapci sa tam scházajú.

 

//: Scházajú sa, scházajú, scházajú, ://

velké sázky dělajú.

 

//: Kdo ten Dunaj preplave, preplave, ://

švarné dívča dostane.

 

//: Vynašel sa jeden pán, jeden pán ://

co ten Dunaj preplaval.

 

//: Dobre chlapci, dobre je, dobre je ://

švarné dívča moje je.


verbuňk

KEĎ SEM IŠEL Z RÁNA

muzika mě hrála

//: všecky panny tancovaly

všecky panny tancovaly

enom moja stála. ://

 

Hoj sa chlapci, hoj sa

co kosírky nosá

//: a ne tací dřevěenci

a ne tací dřevěenci

co na mamě visá. ://


verbuňk

A JÁ MÁM KONÍČKA VRANÉHO,

na štyry noženky kutého.

On mňa pěkně nosí,

po studenej rosi,

a já si sednu si na něho.

 

Enom mňa koníčku, pěkně nes,

pres hory, pres doly, pres ten les.

Dám ti podkověnky

na štyry noženky,

eště dnes, eště dnes, eště dnes.


verbuňk

JEDE ŠOHAJ Z VÍDŇA,

má koníčka šimla

//: na něm retázečky,

ej, ze samého stríbra. ://

 

To je Bože, to je,

potěšení moje,

//: když mně můj koníček,

přeskakuje oje ://

 

Oje přeskakuje

na obě dvě strany,

//: to je Bože, to je

moje potěšení ://


verbuňk

V TYCH LUŽICÁCH NA KOPEČKU

sekajú sa o děvečku,

//: sekajú sa o kerú,

co jsem s ňú byl v nedělu. ://

 

Kamarádi, co mám dělat,

mám sa sekat, lebo nechat,

//: ej, já to dívča nenechám,

já sa o ňho posekám. ://

 

Svatý Jane, já ťa prosím,

já to dívča dostat mosím,

//: nech mě brání celý svět,

já to dívča mosím mět. ://


verbuňk

HUSÁROVI DOBRE JE,

nic nerobí, jen pije,

čtyry groše na deň má,

ještě z teho milej dá.


verbuňk

POTRIKRÁT SEM NA OKÉNKO ŤUKAL

a na svoju frajárečku volal:

//: Otevri mně okénečko skelné,

nech sa já podívám na tvé očka černé. ://

 

Šohájíčku, už k nám radši nechoď,

ani mňa už od muziky nevoď,

//: vadili sa mamulenka moja,

nesmím byt, šohajku, frajarečka tvoja. ://

 

A dyž mně ťa mamičko nedajú,

tož nech si ťa za skélečko, dajú,

//: za Skalické vršky si já zajdu,

tam si já inačí frajárečku najdu. ://


verbuňk

PADÁ, PADÁ ROSENKA

spaly by moje očenka,

//: spaly by moje, spaly by aj Tvoje,

spaly by ony oboje. ://

 

Padá, padá listopad,

vzkažte pozdravení nastokrát,

//: vzkažte pozdravení mému potěšení

že já ho mosím zanechat. ://


verbuňk

//: ŠAK SI DÍVČA VYKRAČUJE ://

//: Šohajek sa za ňů dívá, budeš mú milů ://

//: Nebudeš ty švarné dívča,

lutovat,lutovat ://

//: Až já budu tejto noci s tebů nocovat. ://

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

hošije

//: NA MUTĚNSKÝCH SÝPKÁCH

slanina visí ://

Počkaj bratře, až sa smrkne

a než bude ráno, dostanem ju snadno.


hošije

VŠECÍ S KOŇMA, VŠECÍ S KOŇMA,

a já jenom pěšky, a já jenom pěšky.

Dívajte sa, dívajte sa,

na ty moje nožky, na ty moje nožky.


hošije

DAJ MŇA MAMIČKO,

daj mňa do školy,

nech sa naučím písať litery.

Písať litery, čítat slovéčka,

daj mňa do školy

moja mamička.


hošije

ŠOHAJ, ŠOHAJ ČERNOOKÝ

nežeň sa ty v tyto roky.

V tyto roky vojna bude,

na co ti ta žena bude?


hošije

//: MALUČKÝ SEM JÁ BYL,

když sem sa narodil ://

a včil sa ,mně ludé ptajú

a děvčata pohlédajú

či že já to čeledín.

 

//: Malučká sem byla,

když sem sa zrodila ://

včil sa na mě ludé ptajú,

chlapci za mnú pohlédajú,

čí že je to děvčina.


hošije

V ŠIRÉM POLI STOJÍ HRUŠKA

malováná až do vrška,

//: tak jsem si širůšek narazil,

abych své holenky nechybil ://


hošije

OČIČKA MÁ JAKO TRNKA

poskakuje jako srnka,

//: To je Bože potěšení,

jaké v celém světě není.

 

A keď ide po ulici,

dívajú sa za ňú všecí,

//: a já jsem sa také díval,

jak jí větr sukně zdvíhal. ://


hošije

ZA NOVÚ VSÚ MIŠKERI SÚ,

nemajú co miškovati, miškujú psú.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

vrtěná

V HODONÍNĚ JARMARK BYL

já jsem na něm také byl,

//: ej, byla na něm má milá,

prodávala rozmarýn. ://

 

Zavrť sa mě cérečko,

jak to plužné kolečko,

//: ej, zavrť sa mě eště raz,

jak široký rubáš máš. ://

 

Široký je široký,

šila jsem ho dva roky,

//: ej, široký je velice,

šila jsem ho k muzice. ://


vrtěná

//: EVIČKO, EVO ://

//: v trávě zelenej,. ://

//: viješ pérečko ://

//: z růže červenej. ://

 

//: Až ho uviješ ://

//: kemu že ho dáš, ://

//: tobě šohajku ://

//: že k nám chodíváš. ://


vrtěná

DALEKO ŠIROKO u tych Nových Zámků,

stavjajů tam věžu, ze samých šohájků.

 

Mojého milého, na sám vršek dali,

zlatú kopulenku z něho udělali.

 

Zlatá kopulenka z vršku na zem spadla,

moja frajárečka do klína ju vzala.


vrtěná

EJ ŽANDÁRI, ŽANDÁRI

vy jste dívča zklamali,

//: zklamali jste dívča ,aja, hoja, hoj,

za štyri tolary, Bože moj. ://

 

A keď ste ho zklamali, domů ste ho poslali,

//: běž děvčátko domů, aja, hoja, hoj,

neríkaj nikemu, Bože moj. ://

 

Dívča domů běžalo, na mamičku volalo,

//: mamko, mám tolary, aja, hoja, hoj,

dali mě žandári, Bože moj. ://

 

Ja keď dali, nech dali, šak zadarmo nedali,

//: dala sem věneček, aja, hoja, hoj,

zlatý prsténeček, Bože moj. ://

 

vrtěná

CO DĚLÁŠ, CO ROBÍŠ

//: moja frajárečko, ://

já stojím pod oknem,

//: ťukám na skélečko. ://

 

Otevři mně, milá,

//: lebo je mně zima, ://

já sem si zapomněl

//: halenečku doma. ://

 

Zapomněl, zapomněl

//: alebo ju nemáš, ://

špatný si, synečku,

//: špatný jsi hospodář. ://


vrtěná

KEBY SA PTALI HODONŠTÍ PÁNI

pověz jim milá, //: že mňa tu néni. ://

 

Že mňa tu néni, ani nebylo,

že mňa v hájičku //: drevo zabilo. ://

 

Nebylo drevo, bylo slovéčko,

co mně ranilo //: moje srdéčko. ://


hošije

//: VYLEŤELA VLAŠTOVĚNKA ://

//:zaletěla do maštale,

mezi štyry koně vrané://

 

//: Koníčky sa polekali ://

//: moju milú pošlapali ://

 

//: Pošlapali ji hlavičku ://

//: s pánem Bohem šohajíčku ://

 

vrtěná

POD NAŠÍM OKNEM

šohajek zmokel, jako myš,

pusti mňa milá, do vašej síně, esli smíš.

 

Já bych ťa milý, do našej síně pustila,

ale nemáme v našem domečku svítidla.

 

Daj šohajíčku, grajcar na svíčku, já dám dva,

budem si svítit v našem domečku do rána.

 

Daj šohajíčku, grajcar na svíčku, já dám tri,

budem si svítit v našem domečku jak páni.

 

vrtěná

//: VYLEŤELA VLAŠTOVĚNKA ://

//:zaletěla do maštale,

mezi štyry koně vrané://

 

//: Koníčky sa polekali ://

//: moju milú pošlapali ://

 

//: Pošlapali ji hlavičku ://

//: s pánem Bohem šohajíčku ://

 

vrtěná

//: PÁSLO DÍVČA PÁVA

za horama sama, ://

//: dojeli k ní dva hajníci, ://

//: pojď Anička s nama. ://

 

//: Já bych s váma jela,

kam bych páva dala, ://

//: zažeň páva do hájíčka, ://

//: pojď s náma Anička. ://


vrtěná

VRŤ SA, DÍVČA, VRŤ SA

já sa budu dívat,

//: bude-li to pěkné, budu k vám chodívat. ://

 

Já sem sa vrtěla, ty sa´s na mňa díval,

//:aj to bylo pěkné,ty´s k nám nechodíval.://

 

Chodívaj, chodívaj, mé srdénko věrné,

//: budu ti otvírat, okénečko skelné. ://

 

Okénečko skelné, dvera malované,

//: chodívaj, chodívaj, mé srdénko věrné. ://

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


polka

IŠLA MARÍNA OD HODONÍNA

za ňú šohajek s bečičkú vína.

Huja, huja, hujajá, teče voda kalná,

huja, huja, hujajá, teče voda z hor.

 

Počkaj Marína, napí sa vína,

budeš červená jako malina.

Huja, huja, hujajá, teče voda kalná,

huja, huja, hujajá, teče voda z hor.

 

polka

//: PERINA MÁ ČTYŘI ROŽKY,

pod perinú čtyři nožky. ://

 

//: Ej javor, javor, javor zelený

milé pod okénko saděný. ://

 

//: Cukr jedla, kávu pila,

aby byla pěkná bílá. ://

 

//: Ej javor, javor, javor zelený

milé pod okénko saděný. ://

 

 

kyjovská skočná

SVATOBORSKÝ DVORKU

svědčí ti dvorkem byt

//: mojej galánečce

svědčí po něm chodit ://

 

Kdyby byla brána

z železa štýrského

//: nikdo nezabrání

do dvora panského ://


EJ ODKÁĎ, ŽE JSI MOJA MILÁ,

ej z kterej strany Hodonína,

z Hodonína města, rychtářova sestra,

duša moja.


EJ MÁJA, ZELENÁ MÁJA,

//: dovézli ju chlapci ://

z hodonského hája.

Ej mája, vysoká mája,

//: stavjali ju chlapci ://

přes hody do rána

Ej, stavjali, vínečko pili,

//: švarného šohajka ://

pod májů zabili.


NEPIJ JANO NEPIJ VODU

voda je ti len na škodu

napij sa ty radšej vína

to je dobrá medecína.

 

Prečo sa ty za mnú vláčíš

keď mňa ani neopáčíš

ani večer ani ráno

jaký si ty sprostý Jáno.


EŠŤE SOM SA NEOŽENIL

už mňa žena bije

dal som si já prihotovit

tri dubové kyje

jedným budem ženu bíci

a s tým druhým dzeci dzeci moje dzeci

a s tým tretím kyjačiskom

pojdem na zálety.

 

Ked pojdeš ty, pojdem aj ja

pojdeme obaja

opítáme sa mlynára

co to za novina

kolečka sa otáčajů

pšenička sa mele, mele, mele, mele

moja milá sa vydává

pojdem na veselé.


HODONÍN, HODONÍN,

Hodonín

je pěkné město

je tam jedno stavení

z mramoru a kamení

tam sem já byl odvedený.

 

Šecí ste říkali

že nebude ze mě voják

včílkaj šecí doma sú

frajárečky milujú

a já mosím mašírovat.


PRI TEM HODONÍNĚ

na pěknej rovině

je trávníček.

Na něm sa turbuje,

koníčka sužuje,

šohajíček.


//:CHOĎ ŠOHAJKU, choď do roku,://

//: až do našeho jarmaku ://

 

//: Na jarmarku kup střevíce, ://

//: po jarmarku nechoď více. ://

 

//: Kúpiu sem jí mašlu modrú, ://

//: tu máš, miuá na rozchodnú ://

 

//: Jak sa do ní šňúrovaua, ://

//: tak žalostně zapuakaua. ://

 

//: Ja, kde je ten co ju kupiu, ://

//: co mně moje srdce rmútil. ://


ZA HORAMA, ZA DOLAMA

tam vojáci lógrujú, naši páni kapitáni,

kompanie spisujú.

 

Patrontáš máš spakovaný, tam ti leží na stole,

vynes mně ho moja milá,

vynes mně ho před dvere.

 

Ty jsi moja nejmilejší, ty jsi temu příčina,

tys mňa vždycky volávala

do stodolky do sena.

 

Ty´s mňa dycky volávala do stodolky do vašej, dávala´s mně pohár vína

z tvojéj ruky do mojéj.


//: HUSÁRI, HUSÁRI,

pěkné koně máte ://

Já s vama pojedu,

kterého mě dáte.

 

//: Vyber si synečku,

který sa ti lúbí. ://

a on ťa ponese

pod zelené lúbí.


ŠECÍ LUDÉ PRAVJÁ, ŽE SU MALOVANÁ,

že je do mých líček barva kupovaná.

 

Nemajú tatíček za tolek tolarů,

co by kupovali do mých líček barvu.

 

Nemajú mamička za tolek sedmiček,

co by kupovali barvu do mých líček.

 

Maloval mňa malér z vysokého neba,

a ten dal barviček, kolej byuo třeba.


PÁSL JANO KRÁVY, ej, pásl Jano krávy,

a Anička pávy, ej, a Anička pávy.

Janíčkova kráva, ej, Janíčkova kráva,

zašlapaua páva, ej, zašlapaua páva

Páva najmuadšího, ej páva najmuadšího

péřa najdražšího, ej, péřá najdražšího

Pro páva Janíčku, ej pro páva Janíčku,

ztratil jsi Aničku, ej, ztratil jsi Aničku


IŠLA MARYNA PRO VÍNO,

viděla svého milého.


ŠLA ŽIDOVKA KOLEM KRÁMU

nakúpila marcipánu

//: Žid sa smál, až plakal ://


ŠEL STARÝ KOLEM FÁRY, MĚL FŮSY,

zpíval si písničku jakůsi...

...a tož jaků?   ... a tož taků!


PRED NAŠÍM JE ZAHRÁDEČKA

trním pletená

a v ní roste rozmarýnek

drobné kvítky má

//:Ej haj rozmarýn

a já o něm dobre vím

kdo mňa nechce milovati

temu vypovím://

 

Miloval mňa švarný šohaj

peknů dívčinu

zanechal mňa ošidil

mňa skrze pričinu

//: Ej haj ked nechceš

hledaj druhou kde si chceš

dojde inčí stokrát lepší

banovat budeš ://