Jdi na obsah Jdi na menu
 


KOČIČÍ

autor: Dominika Holešínská

 

Děti začínají v řadě za sebou, drží se za ruce v hada a jdou s písní

 

Pítala sa kočka kočky, má-li kocúr koťata,

když si pěkně vykračoval ulízaný pod vráta,

má, má kemu ony dá, dá,

naše kočka strakatá, měla pěkná koťata,

kocour mrňa chlupatá, lozí enem pod vráta.

 

Při sloce „má, má, kemu ony dá...“ jsou děti již v kruhu a začínají ukrokem vzad a roztažením kruhu, pak pohybem opačným (2x se opakuje). Na: „...naše kočka strakatá...“ chodí již v kruhu.

Po písničce všechny děti v kruhu si kleknou a jeden z nich jich je rozpočítává

 

Ne/ní  /  ma/cík  /  ja/ko  /  ma/cík,  /  to  /  je  /  ma/cí/ček,/

nej/smě/lej/ší,  /  nej/mls/něj/ší  /  ze  /  všech  /  ko/či/ček,/

k prá/ci  /  ne/má  /  chu/tě  /  žád/ný  /  do  /  hry  /  to  /  je  /  let,/

a  /  kde  /  hr/nek  /se  /  sme/tán/kou  /  to  /  ví  /  o  /  něm  /  hned,/

a/le  /  přes/to  /  ma/cíč/ko/vi  /  bu/diž  /  ta/ké  /  čest/

kde  /  jen  /  v do/mě  myš/ka  /  hne/se,  /už  /  jí  /v pa  /tách  /  jest./

 

Ostatní děti sledují na koho padne řada. Ten je „Macíčkem“ schoulí se a dělá že spí.

Děti nejdříve ve dvojicích na jednu i druhou stranu tančí a zpívají:

 

Tanyny, tanyny, kočka snědla slaniny,

a kocourek máslo, len sa jim to páslo.

 

Poté chodí opatrně kolem „Macíka“ a říkají:

 

Běhej myško, běhej myško, však kocourek spí... (ukáží symbolicky spánek)

...kdyby nadešla zlá chvíle, vběhni do díry!

 

Na slova „zlá chvíle“ ukazují na pozornost zdviženým ukazováčkem, na „...do díry“ se dotknou „Macíka“, kterého tím probudí a on je začne honit. Nejstarší dívky si rovnou stoupnou doprostřed a vytvoří základ kruhu.

„Macík“ postupně honí všechny, až na poslední „myšku“, která před Macíkem vběhne doprostřed kruhu. Macík na to:

 

Myšičko, myš, pojď ke mně blíž...

 

Myška odpovídá:

 

Nepůjdu kocourku, nebo mě sníš!

 

A vybíhá opět ven z kruhu, ale tentokrát již ji Macích chytí. Dovede ji do kruhu, sám se zapojí a všichni zpívají písničku a pochodují v kruhu až nakonec odejdou z jeviště:

 

Byla jedna myška malá, mlsati se masovala

praví ona dobre je, myška malá hoduje,

zapomněla v hodování, že tam v koutku číhá na ni,

mladý kocour vousatý, známý šelma zubatý,

už se krčí natahuje a ke skoku připravuje,

hop a skok a už ji má, myška malá utíká....

 

KONEC